Advokat Henning Brath har sin bakgrunn fra Justisdepartementet, der han bl.a. var departementets observatør i Stiftelseslovutvalget og deltok i arbeidet med lovproposisjonen da den ble forberedt for Stortinget. Han var en sentral aktør ved opprettelsen av Stiftelsestilsynet og utøvelsen av departementets rolle som klageinstans for Tilsynets avgjørelser. Han skriver i disse dager Stiftelsesloven kommentarutgave sammen med advokat Jacob Bjøness- Jacobsen som etter planen vil utkomme i 2024. Henning er i tillegg parter og styreleder i advokatfirmaet KPU DA.

 

Henning har en rekke styreverv bl.a. som styreleder i stiftelser. I tillegg har han flere års erfaring som dommerfullmektig ved Alstahaug tingrett og Oslo tingrett.

 

Henning er blant landets fremste eksperter på stiftelser og deres rettsforhold. Det samme gjelder foreninger og selskaper uten økonomisk formål (ideelle organisasjoner).

Han bistår bl.a. med

 

  • Foredrag og forelesninger
  • Opprettelser og nedleggelser
  • Tolking og endring av vedtekter,
  • Delinger og sammenslåinger
  • Betenkninger knyttet til rammelovgivningen som stiftelsesloven og tilgrensende regelverk
  • Søknader og uttalelser til Stiftelsestilsynet og forvaltningsklager til Stiftelsesklagenemnda
  • Prosedyre for domstolene
  • Foredrag og fofrelesninger