Vi er blant landets fremste eksperter på stiftelser og deres rettsforhold.

Vi har også omfattende erfaring som bistandsadvokater i straffesaker

I tillegg tilbyr vi høyt kvalifiserte tjenester innen erstatningsrett, alminnelig forvaltningsrett og selskapsrett. Vi har bred erfaring med prosedyre for domstolene og saker for ulike forvaltningsorganer.

Fra 01.01.18 er Henning Brath partner i advokatfirmaet KPU og har fortsatt Stiftelser og foreninger som spesialfelt.