Priser

Vi vil i alle saker sjekke om advokatugiftene dekkes av forsikring, fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller liknende.

Timepriser, ordinært eks. mva:

  • Kr. 1.975 – 3.750,- avhengig av sakstype

For øvrig fastsettes salæret etter advokatforeningen regler.