Priser

Er du en privatperson, tilbyr vi uforpliktende og gratis konsultasjon for å vurdere saken din.

Vi vil i alle saker sjekke om advokatugiftene dekkes av forsikring, fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller liknende.

Timepriser, ordinært eks. mva:

  • Advokat: f.o.m kr 1.975,- til. kr 2.975,- + mva. pr time avhengig av sakstype.

For øvrig fastsettes salæret etter advokatforeningen regler.