Erstatning i Oslo

Vi tilbyr kompetent juridisk rådgivning i erstatningssaker. Vi bistår i saker om erstatning som gjelder tingskader, personskade, voldsoffererstatning og pasientskadeerstatning. Befinner du deg i og omkring Oslo tilbyr vi en uforpliktende og gratis konsultasjon for å vurdere om din sak kan medføre erstatning. Vi vil også i alle saker undersøke hvorvidt utgiftene til advokat dekkes av forsikring, fri rettshjelp, bistandsadvokatordning eller andre ordninger.

I tillegg til saker om erstatning tar vi også oppdrag innen alminnelig forvaltningsrett, kontraktsrett og som bistandsadvokat for flere forskjellige juridiske felt.

Dersom du har vært utsatt for vold vil du normalt ha krav på erstatning. Vi bistår med å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen og med å søke staten om voldsoffererstatning.

Har du spørsmål omkring erstatningsrett er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med vårt kontor i Oslo.

Med lang erfaring fra forskjellige områder, og høy juridisk kompetanse vil vi stå på for å sikre deg riktig erstatning.