I likhet med stiftelsene er foreninger selveiende instusjoner. Dette skiller dem fra ulike selskapsformer.

I motsetning til stiftelser har imidlertid foreninger medlemmer som i kraft av sitt medlemskap normalt kan gjøre demokratiske rettigheter gjeldende på stiftelsens Årsmøte. I Norge har vi ingen generell foreningslov slik vi for eksempel har for stiftelser. Foreningene er heller ikke underlagt et eget tilsyn slik stiftelsene er. Det gjelder imidlertid en rekke ulovfestede krav til forvaltningen av foreningens kapital, realiseringen av foreningens formål samt organisering av virksomheten.

 

Vi hjelper gjerne til dersom din foreningen ønsker juridisk bistand.