Bistandsadvokat i Oslo og Akershus

Har du krav på en bistandsadvokat kan Advokatfirmaet Brath bistå deg. En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser under hele saken, fra etterforskning og videre gjennom en eventuell rettssak. Noen av oppgavene til en bistandsadvokat er å bistå fornærmede ved anmeldelse av sakens forhold, ved politiavhør og være til stede ved dommeravhør av barn. Videre skal en bistandsadvokat bistå med å fremme erstatningskrav mot gjerningsperson, forklare fornærmede gangen i straffesaken, klage på eventuell henleggelse og søke om voldsoffererstatning til fornærmede.

Er du en privatperson kan vi tilby en uforpliktende og gratis konsultasjon for å vurdere din sak. Her vil vi også undersøke om du har rett til bistandsadvokat, fri rettshjelp eller lignende. Det er gode muligheter for en bistandsadvokat betalt av det offentlige dersom du er offer for en straffbar handling. Det samme gjelder for etterlatte etter dødsfall som skyldes en straffbar handling.

Dersom du trenger en bistandsadvokat eller har juridiske spørsmål omkring dette, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.