Voldsoffererstatning - Bistand og støtte

De aller fleste som har blitt utsatt for vold vil normalt ha krav på en voldsoffererstatning, men mange synes det er vanskelig og tungt å søke etter dette selv. Med en bistandsadvokat fra oss vil du få hjelp med å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen og med å søke staten om voldsoffererstatning.

I tillegg til å hjelpe med voldsoffererstatning bistår vi også med pasientskadeerstatning, personskade, tingskader og erstatning i forbindelse med kontraktsforhold.

Har du vært utsatt for vold vil vi også bistå gjennom blant annet bistandsadvokatoppdrag og kontakt med myndigheter og organisasjoner. Vår oppgave er å ivareta fornærmedes interesser under hele saksgangen, også under etterforskning og i forbindelse med en eventuell rettssak.

Dersom du har spørsmål om voldsoffererstatning er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Du kan også sende en epost til advokatbrath@online.no / HB@advokatforum.no om du ønsker dette.